Szkolenie: Budowa pozytywnego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego cz. 1

Budowa pozytywnego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem nowych mediów oraz w kontaktach z mediami tradycyjnymi
 
 
Czas trwania: 8 godz.


Szkolenie adresowane jest do: pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego każdego szczebla, odpowiedzialnych za komunikację, promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku Jednostki Samorządu Terytorialnego. 
Cel szkolenia: Nabycie przez pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego świadomości oraz umiejętności czynnego udziału w budowaniu wizerunku urzędu. Poznanie sposobów wykorzystania "nowych mediów" w kreowaniu wizerunku urzędu i urzędnika.

 • Szkolenie otwarte odbywa się w Q-Studio w Mielcu na ul. Biernackiego 1 lokal 44
 • Szkolenia zamknięte po ustaleniu z firmą zamawiającą szkolenie.

Program szkolenia:

1. Pozycjonowanie wizerunkowe JST

 • Public Relations jako podstawowe i niezbędne narzędzie w profesjonalnym kreowaniu wizerunku JST
 • zadania Public Relations w JST
 • misja, struktura organizacyjna, hierarchia i ich znaczenie w działaniach PR w JST
 • rola komunikacji JST z otoczeniem
 • rozpoznanie potrzeb interesariuszy będących odbiorcami działań JST
 • budowanie strategii wizerunkowej JST przez działania PR

2. Rola systemu identyfikacji wizualnej w budowaniu wizerunku JST

 • identyfikacja wizualna - definicja, cele, korzyści dla JST
 • sposoby wdrażania systemu identyfikacji wizualnej KSIĘGA CI
 • pola kreacji wizerunku jednostki samorządu terytorialnego w Internecie (portal, blog, www, BIP, Social Media, marketing internetowy, komunikacja e-mail)

3. Poprawne prowadzenie i administracja strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+)

 • poprawna konfiguracja konta profilowego
 • narzędzia do publikacji treści internetowych
 • sposoby na dobre zdjęcia (podstawy kadrowania, ekspozycji oraz robienia bezpiecznych zdjęć. Złoty podział.)
 • sposoby tworzenia społeczności w Internecie
 • sztuka publikowania poprawnych semantycznie postów
 • 9 warunków dobrze skonstruowanego tytułu
 • rola leadów postów w Social Mediach i artykułach (informacjach) umieszczanych na stronie www
 • najczęściej popełniane błędy, które wpływają negatywnie na wizerunek
 • sposoby pozyskania ruchu z mediów społecznościowych do strony internetowej JST
 • prawo autorskie w Internecie

4. Komunikacja z mediami

 • dziennikarz - wróg czy przyjaciel
 • umiejętne wykorzystanie relacji z dziennikarzami w chwili sukcesów i kryzysów
 • redagowanie notatek i informacji prasowych
 • przygotowanie materiału prasowego do druku
 • budowanie relacji z dziennikarzami - baza dziennikarzy
 • monitoring mediów - co i jak o nas mówią
 • konferencja prasowa - jak ją przygotować i jak ją przeprowadzić?

Script logo